Konečně-automatový model křižovatky

Slovanská x nájezd na Most milénia (Plzeň)

                                           
                                           
  červené světlo znacka - odbočení vpravo               znacka - odbočení vlevo                   
                                           
    4 červené světlo               červené světlo červené světlo       červené světlo 5        
                                           
                                           
    červené světlo                               červené světlo 1 červené světlo znacka - směr rovně a odbočení vpravo
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
znacka - směr rovně červené světlo červené světlo 2                             červené světlo      
                      3 červené světlo       červené světlo          
                                           
                                červené světlo znacka - směr rovně a odbočení vpravo        
                                           

Ovládání křižovatky

Vnější signály

Zapne signalizaci

Vypne signalizaci

Zapne řízení

Vypne řízení

Časovač

Není k dispozici žádný časovač v tomto stavu.

 

Chodecká tlačítka (vnější signál)

Zkrátí časovou prodlevu příslušného časovače

Informace o současném stavu

Žádný signál nebyl přijat. Automat je ve stavu S0.

Základy k použití modelu

Mini-HOWTO

Křižovatka, jako celek, se může nacházet v jednom ze tří stavů. Tedy "křižovatka vypnuta" (všechny semafory jsou zhaslé a jediný signál, na který automat zareaguje je signál S_ON, který převede křižovatku do stavu křižovatka neřízena), "křižovatka neřízena" (zde blikají oranžová světla s prodlevou T0 a chodecké semafory jsou zhaslé; křižovatka může signálem S_OFF přejít do stavu vypnuto a nebo svítí-li oranžové světlo signálem START se zpožděním T2 do stavu křižovatka řízena) nebo "křižovatka řízena" (veškeré semafory svítí v závislosti na stavu automatu; opět do výchozího stavu křižovatky přes všechny stavy postupně projdeme pomocí signálů T1, T2, T3, T2; z libovolného stavu křižovatky lze signálem STOP přejít do stavu křižovatka neřízena)

Stavy automatu

Celý automat má 8 stavů. Popis významu všech těchto stavů:

 • křižovatka vypnuta
  • S0 - všechna světla zhasnuta (příjme signál S_ON)
 • křižovatka neřízena
  • S1 - všechna světla zhasnuta (příjme signál T0, S_OFF)
  • S2 - svítí oranžová světla (příjme signál T0, START, S_OFF)
  • S3 - přechod ke stavu křižovatka řízena; zajistí zpoždění před zahájením řízení (příjme signál T2)
 • křižovatka řízena
  • S4 - provoz v 1. směru (příjme signál T1, STOP)
  • S6 - přechod mezi stavem S4 a S5 (příjme signál T2, STOP)
  • S5 - provoz ve 2.směru (příjme signál T3, STOP)
  • S7 - přechod mezi stavem S5 a S4 (příjme signál T2, STOP)

Dokumentace

Dokumentace je ve formátu PDF a lze ji stáhnout.

Licence

Tento model je vydán pod licencí GNU GPL. [text licence] [neoficiální cz překlad]

Stažení (download)

Zdrojové kódy tohoto modelu křižovatky včetně grafických prvků, dokumentace, a všeho co je zde uvedeno je možné stáhnout za předpokladu, že souhlasíte s licencí uvedenou výše.

Zdroje

Obrázky dopravního značení a signalizace byly vytvořeny z šablon vytvořených pro program GIMP. Autorem šablon je Svatopluk Vít [více na http://gimp.jinak.cz].© Petr Včelák < vcelak zavinac students tecka zcu tecka cz >, ZČU - FAV, 2004